Szkoła Podstawowa w Janikowie

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje podstawę kształcenia ogólnego przygotowując uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagajace rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2011 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Szczutkowska
Ilość wyświetleń: 2846
18 lutego 2011 13:19 (Katarzyna Szczutkowska) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2011 12:19 (Katarzyna Szczutkowska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl