Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Janikowie
http://spjanikowo.bipszkola.pl

Organizacja i sprawowane funkcje

Organizację określa corocznie arkusz organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny zatwierdzany przez organ prowadzący.

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne:

I etap - klasy I-III

II etap - klasy IV-VIII

Liczba oddziałów : 32

Liczba uczniów : 683

W ramach szkoły funkcjonują trzy oddziały przedszkolne liczące 67 dzieci.

Sprawowane funkcje