Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Janikowie
http://spjanikowo.bipszkola.pl

Sprawozdania finansowe

Informuję, że sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janikowie są publikowanew Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie pod adresem :

http://mgzo.janikowo.biposwiata.pl

w zakładce Budżet i majątek