Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Janikowie
http://spjanikowo.bipszkola.pl

Stanowiska

Krystyna Wesołowska

Dyrektor Szkoły

Danuta Świetlik

Wicedyrektor Szkoły

Iwona Szczutkowska

Wicedyrektor Szkoły

Piotr Zaleta

Wicedyrektor Szkoły